Skip to content

Συζήτηση για νέες μορφές ηλεκτρονικού διαλόγου

Μαρτίου 10, 2012

κείμενο υπό διαμόρφωση…

Το διαδίκτυο προσφέρει πολλούς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων που έχουν πρόσβαση σε αυτό. Οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα από τα blog, forum, wiki, chat room και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπάρχουν. Επειδή αυτοί οι όροι μπορεί να μην είναι γνωστοί σε μερικούς, θα προσπαθήσω να κάνω μία μικρή περιγραφή στους πρώτους τρείς.

Blog (ιστολόγιο): Είναι λίστα καταχωρήσεων (οποιουδήποτε θέματος) από την πιο πρόσφατη στην παλαιότερη. Συχνά αποτελεί μια μορφή διαδικτυακής δημοσιογραφίας με συγγραφείς των καταχωρήσεων (άρθρων) όσους γίνονται “author” του ιστολογίου από εκείνον που διατηρεί το ιστολόγιο.

Forum (φόρουμ): Η δομή ενός φόρουμ έχει τη μορφή δέντρου όπου τα «κλαδιά» του είναι τα θέματα (topics) προς συζήτηση. Για κάθε θέμα η συζήτηση εξελίσσεται με τη συγγραφή μηνυμάτων τα οποία καταχωρούνται σε αυτό.

Wiki (γουίκι): Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνδιαμόρφωση κειμένων. Αποτελείται από σελίδες με κείμενα, όπου όσοι γράφονται στο wiki, έχουν συνήθως δικαίωμα να αλλάξουν. Καθένας εγγεγραμμένος μπορεί επιπλέον να συμμετέχει στις συζητήσεις του wiki που έχουν θέμα το τι πρέπει να τροποποιηθεί σε κάθε κείμενο. Κάθε τροποποίηση κρατιέται στο ιστορικό ώστε να φαίνεται εύκολα πως διαμορφώνονται τα κείμενα και από ποιους εγγεγραμμένους χρήστες. Αν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των συγγραφέων, όπου δεν γεφυρώνονται με τη συζήτηση, μπορούν να γίνονται ψηφοφορίες.

Η εμπειρία μου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μικρή καθώς ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες, όταν πρωτοχρησιμοποίησα το forum του real-democracy. Εκείνη την εποχή αρκετοί έγραψαν τις απόψεις τους για το τι θα μπορούσε να αλλάξει στο φόρουμ αυτό ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τον διάλογο και να τον ενώσει με τον διάλογο που γινόταν στις πλατείες. Κάποιες προτάσεις μάλιστα ήταν αρκετά ολοκληρωμένες και είχαν κάποια αποδοχή αλλά δυστυχώς καμία δεν έφτασε στο στάδιο της υλοποίησης (επικράτησε η άποψη ότι για να ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια θα έπρεπε να αποφασιστεί από πολλούς, πράγμα αδύνατο σε μία στιγμή που οι πλατείες άδειαζαν και η ψηφοφορίες στο φόρουμ δεν θεωρούνταν ασφαλείς).

Η εμπειρία μου από αυτή τη συμμετοχή με έκανε να καταλάβω ότι τα φόρουμ δεν έχουν τις δυνατότητες που νόμιζα. Η άποψη μου είναι ότι υπάρχουν οι εξής αδυναμίες/μειονεκτήματα: 

 • Η συζήτηση σε ένα (topic) πολύ συχνά ξέφευγε του θέματος.
 • Παρόλο που το φόρουμ το χρησιμοποιούσαν χιλιάδες άτομα, ήταν φανερό ότι σε κάθε θέμα συμμετείχαν μερικές δεκάδες μόνο.
 • Δεν υπήρχε μία καλή δομή/ιεραρχία στα θέματα του φόρουμ (τα οποία ήταν εκατοντάδες). Πολλές φορές άνοιγαν topic με ίδιο θέμα με αποτέλεσμα προτάσεις για το ίδιο θέμα να σκορπίζονται σε πολλά topic.

Παρόλο που οι γνώσεις μου σε προγραμματισμό είναι μικρές, μου έχει δημιουργηθεί η επιθυμία να φτιαχτεί μια πλατφόρμα με τέτοια δομή που να μπορεί να πετύχει τους εξής στόχους:

 • Η συζήτηση να εστιάζεται στα σημαντικότερα θέματα.
 • Να μπορεί πολύ περισσότερος κόσμος να  παρακολουθεί τη συζήτηση για κάποιο θέμα και να προτείνει τις θέσεις του.
 • Να μπορεί σταδιακά να διαφαίνεται ποια είναι η γνώμη των πολλών.
 • Να αποφεύγονται οι πλατειασμοί και οι επαναλήψεις.
 • Να υπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ των προτάσεων και των σχολιασμών όπου διαμορφώνουν τις προτάσεις (αλλά δεν αποτελούν πρόταση).

Μέσα από τη πλατφόρμα αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως για κάθε θέμα να σχηματίζεται ένας καλά δομημένος σκελετός θέσεων στον οποίο θα συμφωνεί ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Η διαδικασία αυτή θα βοηθάει να καταλήγει ο διάλογος σε κάποια λύση ή σε περισσότερες εναλλακτικές λύσεις και όσο προχωράει θα μπορεί να παρέχει πιο αναλυτικές και λεπτομερείς λύσεις/θέσεις.

Η άποψη μου είναι ότι μερικοί βασικοί κανόνες θα μπορούσαν βοηθήσουν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. Αυτοί είναι:

 • Να γίνεται ιεράρχηση της λίστας των θεμάτων (topic), ως προς τη σημαντικότητα τους. Κάθε χρήστης να μπορεί να ψηφίζει για το πόσο σημαντικό θεωρεί το θέμα (με δυνατότητα να αλλάξει τη ψήφο του στο μέλλον). Τα πιο σημαντικά θέματα θα φαίνονται πρώτα.
 • Όταν κάποιος θέλει να προτείνει π.χ. 3 προτάσεις για συγκεκριμένο θέμα να τις εισάγει ως ξεχωριστές παραγράφους στο σύστημα και όχι ως ένα ενιαίο κείμενο. Έτσι δεν θα χρειάζεται να συμφωνεί κάποιος με όλο το κείμενο για να ψηφίσει θετικά. Ο καθένας θα μπορεί να ψηφίζει για την κάθε πρόταση ξεχωριστά.
 • Όλες οι προτάσεις να ιεραρχούνται ανάλογα με τις ψήφους που μαζεύουν.
 • Να  μπορεί να γίνει και ομαδοποίηση των προτάσεων του κάθε χρήστη με τη σειρά που επιθυμεί ο χρήστης που τις εισήγαγε.
 • Κάτω από κάθε πρόταση, ο χρήστης που την εισάγει να μπορεί να γράφει την αιτιολογία/σχολιασμό του καθώς και τις πηγές/αναφορές του. Να μπορεί να γίνεται συζήτηση κάτω από κάθε πρόταση, με τον τρόπο που γίνεται και στα φόρουμ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύνθεσης απόψεων για τη δημιουργία νέων προτάσεων.
 • Θα μπορούσε για ένα χρονικό διάστημα από την εισαγωγής μιας πρότασης να επιτρέπεται η τροποποίηση της, με στόχο τη βελτίωση της διατύπωσης της, χωρίς όμως να μπορεί κανένας να τη ψηφήσει όσο τροποποιείται.
 • Επειδή είναι εύκολο μια τέτοια δομή να γεμίσει με άπειρες προτάσεις και να χάνονται στο σορό καλές ιδέες, θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να επιτρέπεται στο χρήστη να εισάγει νέες προτάσεις, μόνο αν έχει πάρει θέση (ψηφίζοντας θετικά ή αρνητικά) σε περισσότερες από ένα ποσοστό προτάσεων.
 • Ενδεχομένως μια πρόταση που έχει πολλές ψήφους να μπορεί να ανοίγει αυτόματα και ως ξεχωριστό θέμα. Έτσι θα συγκεντρώνονται σε νέο topic πιο αναλυτικές προτάσεις για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η πρόταση. Η δομή θα αποκτήσει τη μορφή δέντρου.

Και κάποιες ακόμα ιδέες…:

 • Αν κάποιες προτάσεις είναι ίδιες με άλλη διατύπωση είναι καλό να μπορεί να μαρκάρεται/αναφέρεται η ομοιότητα από τους χρήστες. Αν οι αναφορές ξεπεράσουν έναν αριθμό τότε να μπορούν οι προτάσεις αυτές να ομαδοποιούνται και να φαίνεται πρώτη στην ομάδα αυτή με τις περισσότερες ψήφους.
 • Καλό είναι κάθε χρήστης να μπορεί να ομαδοποιεί τις προτάσεις που θεωρεί ότι αν δεν συνυπάρχουν ταυτόχρονα δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Κάθε τέτοιο γκρούπ προτάσεων μπορεί να μαζεύει ψήφους για το πόσο αναγκαίο ήταν να γίνει.
 • Θα πρέπει να κρατιέται ένα ιστορικό ώστε φαίνεται η εξέλιξη της δομής.
 • Θα πρέπει να μπορούν να κρύβονται τα σχόλια και να φαίνονται μόνο οι προτάσεις.
 • Θα πρέπει να ξεχωρίζουν οι νέοεισερχόμενες προτάσεις και σχόλια με δυνατότητα σορταρίσματος ως προς τα νεώτερα/παλαιότερα.
 • Είναι καλό να συγκεντρώνονται όλες οι πηγές/αναφορές σε μία βάση δεδομένων.
 • Όταν το σχόλιο κάποιου χρήστη αναφέρεται σε περισσότερες προτάσεις, να μπορεί να φαίνεται ποιες είναι αυτές.
 • Η κάθε ψήφος θα μπορούσε να είναι βαθμός από το 3 ως το -3 και να φαίνεται το συνολικό άθροισμα των βαθμών.
 • Ενδεχομένως να πρέπει να γίνεται έλεγχος ότι τηρούνται οι κανόνες της συζήτησης από ένα πιο αποτελεσματικό και αντικειμενικό εσωτερικό μηχανισμό και όχι από τους administrator (οι οποίοι ενδεχομένως να μην μπορούν να ελέγξουν τον μεγάλο όγκο πληροφοριών ή να κατηγορηθούν στο τέλος για παρεμβατισμό).

Με λίγα λόγια η βασική ιδέα είναι να χρησιμοποιηθεί μια δομή σε μορφή δέντρου. Το κύριο πλεονέκτημα της είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να την κατανοεί και να την επεξεργάζεται γρήγορα. Επιπλέον είναι πολύ κοντά στη δομή ενός νομικού κειμένου όπου χωρίζεται σε παραγράφους και υποπαραγράφους για μεγαλύτερη εξειδίκευση του νόμου. Το μεγάλο μειονέκτημα της όμως είναι ότι αν χρειαστεί ριζική αναδιαμόρφωση είναι πολύ χρονοβόρο. Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να εισάγει την κάθε πρόταση του ξεχωριστά η οποία θα μαζεύει ψήφους. Έτσι δεν θα καταθέτει ένα αναλυτικό κείμενο αλλά ξεχωριστά τις προτάσεις του ώστε να γίνεται μια σύνθεση των πιο δημοφιλών προτάσεων. Είναι σημαντικό από αυτή τη δομή δέντρου που αποτελείται από προτάσεις να μπορούν να γίνονται διαφορετικές ομαδοποιήσεις και σορταρίσματα χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια κάθε φορά. Στόχος δεν είναι η δημιουργία ενός κειμένου σε μορφή απόφασης, αλλά η δημιουργία μιας δομή που θα βοηθάει τη σύνθεση απόψεων, θα είναι συνεκτική και θα αποκρυσταλλώνει την άποψη μιας μεγάλης πλειοψηφίας ανθρώπων.

Παρακάτω μπορείτε αν θέλετε να γράψετε τη δική σας άποψη για το ποια δομή θα μπορούσε να έχει μια πλατφόρμα που να επιτυγχάνει τους πέντε στόχους που αναφέρω. Αν θέλετε μπορείτε να γράψετε την άποψη σας σε ξεχωριστές παραγράφους-προτάσεις και να μου ζητήσετε να περάσω την κάθε μία παράγραφο σε ξεχωριστό post, ώστε να ακολουθεί συζήτηση-σχολιασμός και rating για την κάθε μία. Το ίδιο σκοπεύω να κάνω μελλοντικά και για τα bullets αυτού του άρθρου.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s